Změna poskytovatele e-shop řešení

Od 1.8.2019 bude na hlavní doméně změněn poskytovatel e-shop řešení z OXY shop na Shoptet. Jelikož by byl převod osobních a obchodních dat zákazníků velmi komplikovaný, rozhodl určený správce pro ochranu osobních údajů o výmazu všech osobních a obchodních dat zákazníků ze systému OXY.

V souvislosti s tím žádáme naše registrované zákazníky o opětovnou registraci v systému Shoptet.

Registrovaným zákazníkům, kteří v předchozím systému využívali režim obchodních cen, se nebudou nadále zobrazovat ceny obchodní ale spotřebitelské. Obchodní cena bude těmto zákazníkům v nových objednávkách automaticky přiznána a ve fakturaci správně dopočítána. Důvodem je zbytečně vysoká cena pořízení služby za systém správy dvojích cen ve skladových kartách. 

Děkuji za pochopení, Procházka